Instrukcje, dane projektowe, karty katalogowe

Typ bateriiKarta katalogowaDane projektoweInstrukcja eksploatacji
OPzS Perfect
OPzS Optima
OPzS Classic
OPzS Blok
SOPzS Solar
POPzS Solar
PzS
PzB
Korek rekombinacyjny klasyczny RecPlug 1
Korek rekombinacyjny z zaworem RecPlug 2
Korek rekombinacyjny RecPlug 3

Pozostałe dokumenty do pobrania

ElementPlik
Wzór dziennika pracy baterii trakcyjnej typu PzS, PzB
Formularz reklamacyjny
Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie i zwrot opłaty depozytowej
Wzór Karty Przekazania Odpadu